:

ბაბულიკატორი

iღე - პირველი ქართული მობილური ტელეფონი

რომელი ტელეფონი გამოდის მოკბეჩილი ხინკლის ლოგოტიპით და რას

sportsweeky.com