:

ბიოსტატისტიკა

ილიაუნის სამაგისტრო პროგრამა "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი" მის

sportsweeky.com