:

ეს-კაცი-არ-გამარკაროთ

ეს კაცი არ გამაკაროთ ("ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი")

ეს კაცი არ გამაკაროთ ("ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი")

sportsweeky.com